начало arrow история arrow Персия
Персия
Литература
Извори
Артаксеркс V (Бесос)
Дарий III (Кодоман)
Артаксеркс IV (Арс)
Артаксеркс III (Охус)
Артаксеркс II
Дарий II (Охус)
Согдиан
Ксеркс II
Артаксеркс I
Ксеркс I
Потеклото на Дарий
Дарий І
Камбиз ІІ
Кир ІІ
Камбиз І
Кир І
Тейспес/Чишпиш
Ахемен
Персийските царе до Александър ІІІ Велики
Ахемениди