home arrow Centre of Thracology "Prof. Alexander Fol" - BAS
Център по тракология "Проф. Александър Фол"

Защита на докторска дисертация - Любава Георгиева  ( 7 items )
40 години Институт по тракология  ( 2 items )
Защита на докторска дисертация - Милен Иванов  ( 7 items )
Защита на докторска дисертация - Калин Стоев  ( 7 items )
Защита на докторска дисертация - Калин Стоев
Обяви  ( 3 items )
Справки  ( 1 items )
Справки за приносите

Резюмета на трудовете  ( 1 items )
Становища и рецензии  ( 8 items )
За нас  ( 1 items )

Адрес: София 1000 ул. Московска No 13
Телефон: 
+3592 981 58 53
E-mail:
thracologia@abv.bg, thracologia@gmail.com

 

Основан през 1972 от проф. дин Александър Фол

Ръководител: доц. дфн Светлана Янакиева
e-mail: s.yanakieva@mail.bg

Секретар: гл. ас. д-р Ружа Попова
e-mail: ruja.popova@gmail.com

Ръководител на библиотека: Мариямина Ташкова-Лаптева
e-mail: inatachkova@abv.bg


Конкурси  ( 2 items )

в тази категория ще се публикуват всички конкурси