начало arrow библиография arrow Велков В.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Велков В. PDF Печат Е-мейл
Публикации

Бележки върху социално-икономическото развитие на Одесос през късноантичната епоха. - ИВАД, 10, 1956, 109-117.

Риболовът у древните траки. - Лов и риболов, 1956, № 6, 6-7.

Градът в Тракия и Дакия през късната античност (ІV-VІ в. Проучвания и материали. София, 1959, 288 с. (същата преработена на англ. ез. Амстердам, 1976, 254 с.).

Латински надписи от музея на град Бургас. - ИАИ, 22, 1959, 342-344.

Пътища по Западното Черноморие в предримската епоха (VI-I в. пр. н. е.). - ИВАД, 14, 1963, 25-34.

Старините на Несебър. - Турист, 1963, № 6, 14-15.

Старият Балчик. - Турист, 1963, № 7, с. 4.

Културни отношения между Месамбрия и Калатис през елинистическата епоха (III в. пр. н. е.). - В: Studia Balcanica, 2. Проучвания по случай Втория международен конгрес по балканистика. София, 1970, 55-62.

Мълчаливи свидетели. По старите пътища на Черноморието. София, 1966, 116 с. с ил. (Ист. очерк за селищата край Черно море през Античността и Средновековието) (съавтор с Ем. Драганов, В. Тъпкова-Заимова).

Поселищното развитие в древна Тракия. - Тракия [Пловдив], 1976, № 3, 55-70.

Ролята на древните балкански народи (траки и илири) в историческото развитие на античния свят. - Археология, 1976, № 1, 1-7 (съвместно с Ал. Фол).

Антични известия за Бизоне. - В: Чиракман - Карвуна - Каварна. Сб., София, 1982, 25-28.

Гръцка колонизация. - В: История на Добруджа. Т. 1. Дял 2. Добруджа през 1 хил. пр. н. е. Гети. София, 1984, 97-101.

Административна уредба. Военна организация. Пътна система; Градове и градски живот. Социални отношения. - В: История на Добруджа. Т. 1. Дял 3. Добруджа в периода на римското владичество (I-III в.). София, 1984, 134-145.

Градове и градски живот. - В: История на Добруджа. Т. 1. Дял 4. Добруджа през късната античност (IV-VI в.). София, 1984, 165-174.

Древногръцките колонии по Черноморието и тяхната култура. - Год. Нац. Инст. за паметн. културата 3, 1984, 6-10.

Декрет от Месамбрия от ІІІ в. пр. н. е. - Нумизматика, 1987, № 4, 18-21.

Из културната история на Дионисопол през II в. пр. н. е. - В: Балчик - древност и съвремие. Съставители: Ив. Божилов, М. Димитров. Балчик, 1990, 1-5.

Месамбрия - Месемврия - Несебър. София, 1991. 100 с. (съавтор с Л. Огненова-Маринова, Ж. Чимбуледва).

Месамбрия. - В: Кратка енциклопедия Тракийска древност. София, 1993, 178-179.