начало arrow библиография arrow Венедиков Ив.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Венедиков Ив. PDF Печат Е-мейл
Публикации

Тракийската гробница при с. Ветрен, Пазарджишко. - ИБАИ, 15, 1946, 194-196.

Разкопките в некропола на Аполония през 1946 г. - Разкопки и проучвания, 2, 1948, 7-29.

Светилището при с. Лиляче. - ИАИ, 18, 1952q 195-214 (с образци на 179-200).

Аполония на Черно море. - В: Археологически открития в България. Сб. София, 1957, 93-110.

Тракийските колесници. - Наука и техника за младежта, 1957, 4, 16-17.

Панагюрското съкровище. - Изкуство, 1958, № 4, 29-33.

Античната гробница край Поморие. София, 1960, 47 с. с ил. (съавтор с Т. Петров, Б. Кузупов).

Тракийската колесница. София, 1960, 252 с.

Антични могили в Тракия. - ИАИ, 24, 1961, 221-233.

Панагюрското златно съкровище. (Албум). София, 1961, 30 с., 21 ил. (същото на руски, английски, немски и френски).

Надгробни плочи от некропола на Аполония. - В: Аполония. Сб. София, 1963, 325-329, табл. 174-179 (съавтор с В. Велков).

Бронзовите хидрии с изображение на грабването на Орейтия от Бореас, открити в Несебър. - ИНМБ, 2, 1965, 49-62.

Матрицата от Гърчиново и чашата от Железни врата в Метрополитенския музей. - Изкуство, 1966, № 4, 20-22.

Новооткрито тракийско могилно погребение във Враца. - Археология, 1966, № 1, 7-15.

Новооткрито тракийско могилно погребение във Враца. - МПК, 1966, № 1, 2-5.

Съкровището от Враца. София, 1967.

Торевтиката в Североизточна Тракия. - ИНМВ, 4 (19), 1968, 3-16.

Предахеменидски Иран и Тракия. - ИАИ, 31, 1969, 5-43.

Надписът върху фиалата от Браничево. - Нумизматика, 1971, № 1, 11-15.

Надписите върху тракийските фиали. - Археология, 1972, № 2, 1-7.

Панагюрското златно съкровище (цветен фотоалбум). Фотоиздат, София, 20 с., 18 цв. сн. (паралелен текст на руски, френски, немски и английски).

Тракийският конник. - Векове, 1972, № 4, 3-14.

Тракийското изкуство. София, 1973,  407 с. (съавтор с Т. Герасимов).

Съкровището от Летница (Ловешки окръг). София, 1974, 49 с.

Фракийское искусство и культура болгарских земель (каталог). Москва, 1974, 296 с., 502 ил.

Вълчетрънското съкровище. - Изкуство, 1975, № 3-4, 2-11.

Несебър. София, 1975. (съавтор с Ж. Чимбулева, М. Лазаров).

Съкровището от Враца. Български художник, София, 1975, 80 с., 42 ил. (с паралелен текст на немски, руски и английски).

Нумизматични данни за тракийското панагюрско съкровище. - Нумизматика, 1977, № 4, 29-34.

Хермес и дероните. - Нумизматика, 1979,  № 2, 3-7.

Тракийският херой. - В: Фол, Ал., Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов. Тракийски легенди. София, 1981, 25-51.

Тракийската топонимия в движение. Населението на Югоизточна Тракия. - In: Тракийски паметници. III, Мегалитите в Тракия. Част 2, Тракия Понтика. София, 1982, 32-170.

Медното гумно на прабългарите. София, 1983, 269 с.

Thracian Art. - Journal of Indo-European Studies,1983, No 3-4 [Washington], 249-262.

Златният стожер на прабългарите. София, 1987, 398 с.

Панагюрското златно съкровище. София, 1987, 400 с.

Раждането на боговете. София, 1992, 346 с.

Кой е бил погребан в гробницата Мал тепе при Мезек? - In: Надгробните могили в Югоизточна Европа. Първи международен симпозиум "Севтополис", 4-8 юни 1993,

Митовете на българската земя, I, Медното гумно. Стара Загора, 1995, 350 с. (второ преработено издание).

Митовете на българската земя, II, Златния Стожер. Стара Загора, 1995, 512 с. (второ преработено издание).

Тракийското съкровище от Летница. София, 1996, 50 с.