начало arrow библиография arrow Вълчинова Г.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Вълчинова Г. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Между езичество и християнство: Св. Трифон в българските народни представи”. – Български фолклор, 1988, № 2, 15-25.

Млекопийци” и “винопийци” в Древна Тракия (към Страбон VII, 3. 11). – Векове, 1991, № 1-2, 18-23.

‘Българският светец’ Терапонт или превъплъщенията на един култ. – Българска етнография, 1993, № 3, 3-14.

Марта и Сечко: формирането на един митологичен комплекс в българската народна култура. – В: Етнографски проблеми на народната духовна култура, 2. София,БАН, 1994, 33-77.

За копривата и чесъна. Хранителни хипостази на Коледа и Великден”.Българска етнология, 1995, № 4, 53-67.

Блажене през пости (За някои поверия и легенди, свързани със св. Тодор).Етно­логия, 1996, № 2, 15-63.

По Дунава и през Дунава: културно-географски параметри на българската пред­става за Европа. – Българска етнология, 1997, № 3-4, 100-113.

Мелник между ‘българина-орач’ и ‘средиземномореца-лозар’: към формирането на една етнокултурна характеристика. – ИПр, 1997, № 3, 68-79 (с Р. Ганева).

Гръцкото население и гръцката идентичност в България: към историята на едно несъстояло се малцинство. – Историческо бъдеще, 1998, № 2, 147-164.

Антропология на средиземноморския ареал и перспективите на националната етнография. – В: Общности и идентичности. София, Аксес, 1998, 262-282.

Хранителни етикети на другостта. – Български фолклор, 1998, № 3, 9-20.

От имането до иконата, или съкровището под земята: начин на употреба. – Минало, 1998, № 4, 75-87.

Знеполски похвали. Локална религия и идентичност в Западна България. София, Акад. Изд. “Проф. М. Дринов”, 1999, 180 с., карти, ил.

Meлнишкият гърцизъм’: за брачните стратегии в конструирането на етнокултур­ната идентичност. – Българска етнология, 1999, № 3-4, 34-55.

Проблемът за религиозното в антропологията на средиземноморския ареал. – Ан­тропологични изследвания, I. София, 2000, 23-38.

“Лудост и mania: два погледа към отклонението от нормалното в древните и тра­диционните култури на Балканите. – SemTh, 4, 2000, 173-189.

Създаването на Омировия стих между литература, история и национализъм: вариации на тема Милман Пери и Албърт Лорд. – Антропологични изследвания, II. София, 2001, 21-36.

Превод: П. Видал-Наке, Черния ловец. Форми на мислене и форми на общество в древна Гърция. София, СУ “Св. Кл. Охридски”, 2001, 590 с.