начало arrow библиография arrow Димитров К.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Димитров К. PDF Печат Е-мейл

Икономически връзки на град Нове през IV в. (според нумизматичния материал от Източния сектор). - Студентски проучвания, III, 1978, 25-34.

Колективни находки с монети на Севт III. - Векове, 1979, № 4, 76-83.

Монети на Севт III (тип Зевс-конник) от разкопките в Севтополис. - ИБИД, 33, 1980, 17-22.

Още за датирането на династа Адей. - ИПр, 1980, № 2, 68-71.

Монеты неизвестных типов из раскопок Севтополя. - СА, 1980, № 3, 284-289.

Държавата на Севт III според нумизматични и епиграфски материали от Севтополис. - Векове, 1981, № 1, 54-61.

Монети с портрета на Севт III от разкопките в Севтополис. - Векове, 1982, № 1-2, 133-139.

Антични и ранновизантийски монети от Кабиле, базилика No 1. - In: Кабиле, I. София, 1982, 158-165.

Монетосечене на династите в Тракия през ранноелинистическата епоха (323-275 г. пр. н.е.). Автореферат. София, 1984, 30 с.

Aнтичните монети от Севтополис. - В: Севтополис, Т. 2. София, 5-136, табл. 1-L.

Монетосеченето на тракийския владетел Скосток според монетното съкровище от Пловдив (IGCH No 869). - ИМЮБ, 10, 1984, 57-81.

Нови нумизматични данни за локализирането и датировката на династа Адей. - Векове, 1984, № 3 , 14-23.

Към въпроса за типологията и хронологията на монетите с името на Севт III. - Thracia, 6, 1984, 252-258.

ΆΔΑΙΟΣ: Извори, идентификация, локализация и датиране. - ГСУ- ИФ, 77.2. Studia in honorem Christo M. Danov, 1985, 94-104.

Съкровище с бронзови монети на тракийския династ Севт III от с. Соколица (Карловско), 1912 г. (IGCH No 846). - ИМЮБ, 12, 1986, 85-94.

Сребърни монетни съкровища от IV в. пр. н.е. от ОИМ В. Търново. - Векове, 1986, № 6, 52-57.

Колективна находка с бронзови монети на Филип II, Александър Велики и Севт III от с. Могилово, Старозагорски окръг. - Археология, 1986, № 4, 32-40.

Тракийската царска династия в Кабиле през ранноелинистическата епоха. - ИПр, 1987, № З, 49-57.

Държавата на тракийската "свещарска" династия и нейните контакти през ранно­елинистическата enoxa. - ИПр,1987, № 12, 17-30.

Съкровище с елинистически сребърни монети от Нова Загора (IGCH 839). - ИБИД, 39, 1987, 61-69.

Изображения на тракийски владетели от доелинистическата епоха. - В: Акти на II Международен Конгрес по Българистика, 1986. Т. 6. Сoфия, 1987, 93-105.

Началните монетосечения от Александров тип по Западното Черноморие. - МПК, 1987, № 4, 55-59.

Хероизация на тракийски владетел в монетната иконография. - Векове, 1988, № 1, 14-16.

Изображение на тракийски владетел от Свещарската гробница. - In: ActaTAB, 3, 1988, 161-164.

Съкровище с драхми от Александров тип в Исторически музей Силистра. - Доб­руджа, 5, 1988, 87-91.

Елинистическо монетно съкровище от Никополис ад Нестум /IGCH 829/. - Архео­логия, 1988, № 1, 44-56.

Монетно съкровище от град Бяла. - МПК, 1988, № 4, 47-51.

Късноантични и средновековни монети от некропола край с. Скравена, Софийска оbласт. - Археология, 1988, № 2, 51-57 (съавтор със С. Димитрова-Чудилова).

Съкровища с автономни монети,търговски връзки и инфраструктура на Тракия през IV в. пр.н.е. - ИПр, 1989, № 8, 21-35.

Съкровище със златни статери от Тополово (IGСН 853). - ИМЮБ, 15, 1989, 189-207.

Контакти на Тракия през ранноелинистическата епоха според монетните съкровища. - История и обществознание, 1989, № 5-6, 83-88.

Развитието на Тракия през ранноелинистическата епоха (340 - 270 г. пр. н. е.), според съкровищата с монети типове "Филип II" и "Александър Велики". - ИПр, 1990, № 2, 20-38.

Върху някои проблеми от развитието на Тракия през ранноелинистическата епоха. - In: Тракийската култура през елинистическата епоха в Казанлъшкия край. Казанлък, 1991, 94-103.

Монетосечене и царска идеология в доелинистическа Тракия (края на VI - първата половина на IV в. пр.н.е.). - ИПр, 1992, № 4, 73-83.

Две съкровища с елинистически монети от българските музеи. - ГНАМ, 8, 1992, 367-378.

Нове на долния Дунав като раннохристиянски център (V-VI в.). - Балкански древности, 1992, № 2, 83-87.

Дерони; Керсибаулос; Патрай; Спарток; Спокес.­ - B: Кратка енциклопедия. Тракийска древност. София , 1993, с. 79; 143-144; с. 207; с. 267.

Съкровище с елинистически бронзови монети на Месамбрия Понтика във фонда на НАМ София (IGCH 884). - ГНАМ, 9, 1993, 209-217.

Съкровища със златни и сребърни монети типове "Филип" II и "Александър Велики" от ранноелинистическа Тракия (340-270 г. пр. н. е.). София, 1995, 231 с., 35 табл. (not distributed in trade).

Монетите от Сборяново. - In: По стъпалата на времето. Каталог на изложба в НАМ, 1998, 43- 45.

Трако-гръцки контакти по горното течение на Хеброс (Марица) през V - ІV в. пр. Хр. - Природа, 1999, № 1, 46-53.

Бронзова монета на одриския цар Севт ІІ. - ГАМ-Пловдив, 9, 1999, 175-180.

Към въпроса за бронзовото монетосечене на Одесос през елинистическата епоха. - Thracia Antiqua, 10, Studia in memoriam magistri prof. Georgi Mihailov, 1999, 201-204.

Котис І като "паис" на Аполон и трако-гръцките контакти през първата половина на ІV в. пр. Хр. - ИПр, 2000, №  3-4, 3-15.

Съкровище със сребърни монети тип "Александър Велики" от с. Делчево, Испе­рихско. - In: Jubilaeus, V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева, 2002, 137-146.

Съкровище с елинистически сребърни монети от с. Благун, Крумовградско (IGCH 849). - Studia Archаeologica, Suppl. 1. Сб. изследвания в памвт на д-р П. Гурбанов. София, 2003,156-169.

Имитация на гръцки монети в гетскаат държава със столица Хелис (?) в Сборяново през ранноелинистическата епоха. - В: Хелис, 5. Международна конференция „Гетите - култура и традиции. 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата „Сборяново". София, 2006, 242-263.