начало arrow библиография arrow Фол Ал.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Фол Ал. PDF Печат Е-мейл

Статии и монографии (подбрана библиография)

Тракийското военно изкуство. София, 1969, 124 с.

Демографска и социална структура на древна Тракия. І хилядолетие преди новата ера. София, 1970, 282 с.

Херосът остава в Тракия. Проблеми на разселването и на етно-демографията на древно-тракийските племена. София, 1970, 82 с.

Политическа история на траките. Края на второто хилядолетие до края на пети век преди новата ера. София, 1972, 215 с.

Тракия и Балканите през ранно-елинистическата епоха. София, 1975, 270 с.

Thraco-Scythica: Проблемы письменных источников с V в. до н. э. ­– В: Studia Thracica, 1. Фрако-скифские культурные связи. София, 1975, 160-166.

Гръцки извори за историята на древна Тракия. 3. Тракия в Тукидидовата „Археология” І 2-12 и ІІ 14-17. – ГСУ-ИФ, 68 (1974), 1979, 7-34.

Гръцкият стил и така нареченото варварско изкуство. – Изкуство, 3, 1979, 26-28.

Проучвания върху гръцките извори за древна Тракия. 5. Генеалогисти и митографи от V-ІV в. пр.н.е. – ГСУ-ИФ, 70 (1976), 1980, 7-32.

История на българските земи в древността. Ч. 1. Родовообщинен строй и възникване на робовладелски отношения. София, 1981, 194 с.

Тракийски легенди. София, 1981, 171 с. (съвместно с Ив. Венедиков, Ив. Маразов, Д. Попов)

Предговор. В: Мегалитите в Тракия. Ч. 2. Тракийски паметници, Т. 3. Тракия Понтика. София, 1982, 9-11.

Историческа география на тракийските племена до ІІІ в. пр.н.е. Ч. 1 (текст); Ч. 2. (Атлас). София, 1983, 185 с., 110 с. (съвместно с Т. Спиридонов)

Траки и скити. – ИПр, 2, 1983, 39-48

Елинизмът в Тракия. – ИПр, 1984, № 5, 47-52.

Тракийският орфизъм. София, 1986, 243 с.

Въведение в литературата. – В: Христоматия по тракология. Т. 1. София, 1989, 57-210.

Главното светилище на тракийския Дионис. – Култура, 1989, № 2, 71-80.

Тракийската тетрада. – Изкуство, 1989, № 8, 16-19.

Тракия и Македония през VІ-ІV в. пр.н.е. Еврипидовите „Вакханки”. – Култура, 1989, № 5, 51-56.

Политика и култура в древна Тракия. София, 1990, 272 с.

Тракийскят Дионис. Книга първа: Загрей. София, 1991, 344 с.

Тракийският Дионс. Книга втора: Сабазий. София, 1994, 385 с.

Думи и образи. София, 1995.

Тракийската култура: казано и премълчано. София, 1995, 125 с.

Химните на Орфей. София, 1995, 240 с.

История на българските земи в древността до края на ІІІ в. пр. Хр. София, 1997, 450 с.

Тракийската култура: казано и премълчано. Второ, разширено и допълнено издания. София, 1998, 167 с.

Човекът във видове Време. София, 1998.

Древната култура на Югоизточна Европа. Кратък курс лекции. София, 2001, 229 с.

Няма слово без учител. – В: Известия на Народния музей Бургас, Studia in honorem Ivani Karayotov. Бургас, 2002, 18-29.

Тракийският Дионис. Книга трета. Назоваване и вяра. София, 2002, 542 с.

TO MYEIN KAI TO THRHZKEYEIN. – В: ПITYE. София, 2002, 211-215.

Енергията на свещеното. – Списание Път, 2003, № 1, 8-10.

Човекът във видове Пространства. София, 2003, 128 с.

Историкът-наблюдател и историкът-участник. – История, 2004, № 4-5, 2-3.

Orphica Magica 1. София, 2004

Царят-Айòн. – В: Земите на България – люлка на Тракийската култура. Т. IІ. Китов, Г., Д. Димитрова (Научна ред.). София, 2005, 45-49.

Траките/The Thracians.Тангра Тан НакРа Общобългарска фондация, 2005, 208 с. (съвместно с В. Фол)

История на българските земи в древността. София, 2008.