начало arrow библиография arrow Цветкова Ю.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Цветкова Ю. PDF Печат Е-мейл

Публикации

Монетосеченето на Тракийския Херсонес – проблеми на хронологията и периодизацията. – In: Acta Musei Varnesis, 2. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие. Международна конференция, Варна 12-15 септември 2001  г. Варна, 2004, 17-31.