начало arrow библиография arrow Лозанова-Станчева В.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Лозанова-Станчева В. PDF Печат Е-мейл

Мито-ритуалният комплекс на тракийските Котитии. София, 1993, 271 с.

Статии в: Кратка енциклопедия Тракийска древност. София, 1993: Азий, с. 8; Алкивиад, с. 11; Аргантона, с. 21; Атис, 31; Бутес, с. 54; Долонки, с. 87; Евридика, 93-94; Едони, 94-95; Клейта, с. 146; Клеопатра, с. 146; Музика и музикални инструменти, 187-188; Сатри,  243-244; Семела, с. 256; Ситалк, 261-262; Ситалкса, с. 262; Стрима, с. 269; Стримо, с. 269; Стримон, с. 270.

ТЕРЕИ или драматургичният топос на метаморфозата. С., 2003, 277 с.

Еврипидовата трагедия Хекуба: драматургичният топос на метаморфозата. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав – мост между народи и култури. IX Понтийски четения, Варна, 16-17 май 2003. Варна, 2004, 161-169.

Първомартенската обредност в палеобалкански контекст. – История, 2007, № 1, 7-20.