начало arrow държавност arrow Етносите arrow Долонки
Долонки PDF Печат Е-мейл
Долонки (Dolonkoi)

 

 

Тракийско племе от вътрешността на Тракийския Херсонес в земите да р. Апсинт, по-късната р. Мелас. Според митологичната генеалогия техен епоним е Долонк, син на Зевс и на нимфата Траке - наименованието на Тракия, и брат на Витин [Strph. Byz. 169, 19]. Те са известни на Херодот, който документира царството им по повод на войната, която те водят със северните си съседи апсинтии [Hdt. 6, 34-39].

Притеснени от набезите на неприятелите си, Д. изпращат царете си в Делфи, за да получат предсказание от Пития какво да правят. Чрез посредничеството на светилището в Атина те се свързват с Милтиад Стария - глава на видния аристократичен род на Филаидите, и сключват с него политически съюз.[RP1]  Като застава начело на всички атиняни, които пожелават да участват в похода, той завзема страната[RP2] . По израза на Корнелий Непот получава царско достойнство [Cor. Nep. Miltiad] и като укрепва властта си, става господар на тази своеобразна трако-атинска държава.

Събитията се разиграват между 561/560 г. пр. н. е. и подсказват недвусмислените намерения на атиняните при колонизационната им експанзия не само да се закрепят в плодородните местности, но и да сложат ръка на протоците и да контролират излазите от Пропонтида и Евскинския понт. В тази обстановка недостатъчно силният и за съжаление анонимен династичен дом на Д. намира в лицето на Милтиад решителен вожд, който чрез силата на оръжието укротява вътрешните размирици, възпира външната опасност от апсинтиите и дори подхваща бойни действия срещу Лампсак. В този смисъл неговото управление се превръща в неразривна част от развитието на тракийската държавна организация, където местните политически традиции се съчетават с някои черти на ранногръцката тирания.

Явно към втората половина на VІ в. пр. н. е. в тракийския херсонес и в прилежащите му от север райони вътрешнотнракийският политически живот е доста активен. Държавностроителните тенденции тук са видни още от времето на Троянската война, защото областта излъчва предводители и бойци, като например Акамант и Пейрой. Те отиват на помощ на Троя и са начело на траките, които мощния Хелеспонт огражда,[RP3]  но и със сигурност спадат към реалните исторически фигури. Ето защо появата тук на династическия дом на Д. Нито е случайна, нито пък учудва. Поради персийските походи, които нанасят силен удар на полуострова като най-удобно място за прехвърляне от Мала Азия в Европа, поради последната елинска колонизация и най-вече поради късната експанзия на одрисите те слизат от историческата сцена. 

Д. Попов

Литература:

 


 [RP1]Извор?

 [RP2]Не е ясно!

 [RP3]Вероятно трябва да се цит. Ил.