начало arrow библиография arrow Димитров П.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Димитров П. PDF Печат Е-мейл

Лингвистично изследване върху литературния жанр в Идилиите на Теокрит. Автореферат. София, 1976, 25 с.

Аристотел. За душата (Ред.и коментар). София, 1979.

Плутарх. Успоредни животописи. Превод. София, 1981.

Платон. Менон (Превод и коментар). – В: Платон, Диалози, Т. 2. София, 1982.

Въведение. – В: Херодот. История. София, 1982.

Периодизацията на развитието на тракийския език и изоезиковите палеобалкански явления. – Thracia Antiqua, 9, 1982, 113-127.

Опит върху характера на палеобалканските езици: някои теоретични обобщения и изводи. – SemTh, 1, 1985, 74-81.

Херодот. История, I (Превод и коментар). София, 1986.

Херодот. История, II (Превод и коментар). София, 1990.

Палеобалканският вокализъм. София, 1994, 112 с.

Превод. Тойнби, А. Дж. Изследване на историята. София, 1995.

Фонология и хронология в тракийския език. – In: Jubilaeus, I. Юбилеен сборник в памет на акад. Димитър Дечев. София, 1997.

Индоевропейски езици и култура. София, Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2007, 181 с.