начало arrow библиография arrow Димитрова Ст.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Димитрова Ст. PDF Печат Е-мейл

История на проучванията на Мадарския релеф и надписите около него. Минало, 1994, № 2, 21-33.

Хронологични и териториални аспекти на управлението на Буребиста в съвременната историография. In: JUBILAEUS, 5. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. София, 2002, 147-155.

Тежести за стан и прешлени за вретено. В: Копривлен, том I, София, 2002, 174-185.

Varia (в съавторство с Вл. Станев). В: Копривлен. Т. I. София, 2002, 209-214.

Личността на Декеней в писмените извори. История, 2003, № 1-2, 1-12.

Още едно мнение по въпроса за резиденцията Аргедава. В: МИФ, 9. Тракия и околният свят.  Научна конференция Шумен, 2004 г., София, 2005, 359-367.

Буребиста и Помпей – съюзници или врагове. – СпБАН, 2007, № 4, 57-62.