начало arrow библиография arrow Съкращения
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Съкращения PDF Печат Е-мейл

Анали              Списание за история, класическа култура и изкуствознание. София.

АОР                Археологически открития и разкопки. Резюмета на доклади от национални конференции по археология.

БК ТНТМ        Бюлетин на Клуба за Техника и научно творчество на младежта. Исторически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Боговете

на Понта       Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”, Факултет “Изкуство, култура и масови комуникации”. Варна.

Будител          Българското списание за история, археология и памет. С., Агенция ЕВРОПРЕС

ВДИ                Вестник древней истории. Москва.

ГСУ-ИФ         Годишник на Софийския университет - Исторически факултет.

                   Г СУ - ИФ, 77.2 (1984) = ТАВ, 2. Изследвания в чест на проф. д-р     Христо М. Данов от колегите и учениците му /Studia in honorem Christo M. Danov. С., 1985.

Добруджа      Сборник. Издание на историческите музеи в Добрич и Силистра.

ИАИ                Известия на археологическия институт при БАН. София. (продължение на ИБАИ).

ИБАД              Известия на Българското археологическо дружество. София. (от 1910 до 1920 г., от 1921 продължава като ИБАИ).

ИБАИ             Известия на Българския археологически институт (продължава като ИАИ). София.

ИВАД              Известия на Варненското археологическо дружество. Варна. (от 1907 до 1964 г. вкл., от 1965 г. продължава като ИНМВ).

ИИМК            Известия на Историческия музей Кюстендил.

ИИМ-В. Търново       Известия на Историческия музей – Велико Търново.

ИИТр.             Извори за историята на Тракия и траките. Том ІІ. Гл. ред. Зл. Гочева. Редколегия: И.фон Бредов, Зл.Гочева, В.Тъпкова-Заимова, Ем. Казанджиева, Ал. Фол. Академично издателство “Марин Дринов”. С., 2002, 181 с.

ИНИМ            Известия на Националния исторически музей. София.

ИНМБ             Известия на Народния музей в Бургас. Бургас.

ИНМВ                 Известия на Народния музей във Варна. Варн

ИПр                    Исторически преглед. София.

История         Научно-методическо списание. МОН, София.

Минало           Тримесечно списание за история. София.

Нумизматика От 1992 г. Нумизматика и сфрагистика. София.

МИФ               МИФ, 7. Сборник в чест на акад. Д. Раевски. С., 2001.

РИМ               Регионален исторически музей.

СпБАН            Списание на БАН. София