начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Агрианес (Agrianes, Erginos)
Агрианес (Agrianes, Erginos) PDF Печат Е-мейл

Река в Югоизточна Тракия, дн. р. Ергене в Европейска Турция.

За първи път се среща у Херодот във формата Agrianes [Hdt. ІV, 90], докато по-късните автори я споменават във формата Erginos [Ароll. Rhod., 1,217; Plin., NH, IV, 7 и др.].

А. е приток на Хеброс и в тази географска зона първоначално се оформя ядрото на царството на одрисите.

Тошо Спиридонов