начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Аксий
Аксий PDF Печат Е-мейл

Axios

Река в Югозападна Тракия (р. Вардар в дн. Македония и Гърция).

Най-рано се споменава от Омир, за когото водата на широкотечащия А. най-хубаво струи по земята [Hom. Il. II, 844-850]. Спорeд неговия разказ от А. извеждат родословието си пеоните.

От речния бог А. и от Перибоя е роден Пелагон, който пък е баща на предводителя на пеоните при Троя - Астеропей [Hom. Il. XXI, 139-187]. В ранните извори реката се свързва изключително с пеоните, които до настъплението на македоните към V в. пр. Хр. обитават почти цялото й течение. В долината на реката се разполага и пеонският град Амидон [Hom. Il. XVI, 287-291].

По А. и особено в долното му течение има забележителни селища (селищните могили при Вардаровци и Вардино, Северна Гърция) и некрополи (Чаушица - Северна Гърция, Гевгели ­- Република Македония и др.) - свидетелства за живота от ранната бронзова епоха насетне.

В античността реката е важна съобщителна артерия, която чрез долината на р. Морава свързва южните части на Балканския п-в с Подунавието и със Средна Европа. Смята се, че в периодите на демографско раздвижване долината на А. е път, използван за придвижването на големи групи население.

Тошо Спиридонов