начало arrow език и надписи arrow Топоними arrow Салмидесос
Салмидесос PDF Печат Е-мейл

Salmydes(s)os, Halmydesos

Селище в Югоизточна Тракия на западното Черноморско крайбрежие (дн. гр. Мидия, Турция).

В С. се локализират владенията на тракийския цар-жрец Финей [Soph. Antig. XXII, 8, 12-15]. Названието на селището, образувано с характерна за трако-фригийския ареал съставна част -ssos, принадлежи към най-древния слой топоними, който се отнася към бронзовата епоха.

За първи път се споменава от Херодот [IV, 93] във връзка с похода на Дарий I през Тракия към Скития, който отбелязва тракийския характер на населението в областта на С. Известна е и река със същото име [Etym. Magn. s. v.].

Тошо Спиридонов