начало arrow държавност arrow Етносите arrow Дардани
Дардани PDF Печат Е-мейл

Dardanoi  

Етнос, споменат най-рано у Омир [Il. III, 456], според когото Д. живеят в Мала Азия.


Сведенията за Д. на Балканския п-в се явяват във връзка с римската експанзия през II в. пр. Хр. [Liv. XXVI,  25; XXXI, 33 etc.].

Те се локализират в областта по горните течения на реките Аксий и Маргус, откъдето са известни имената на няколко дардански града: Найсос, Скупи, Арибантий, Улпиан [Ptol1. III, 9, 4], Дардапара [Proc. De Aedif. IV, 4] и др.

Легендарната традиция за Д. е запазена у Псевдо-Скимнос [618-810], у Диодор [V, 47-48] и у Аполодор [III, 12, 1]. Според нея епонимът на племето, Дардан, се преселва от о. Самотраки в Мала Азия, основава там гр. Дардан и издига дворец на мястото на бъдещата Троя, като нарича народа си на свое име.

Съвременните изследователи приемат, че Д. подобно на мизите и на фригите, са преселници от Европа в Азия. Последните изследвания обаче сочат, че е възможно посоката на миграция да е обратна, т. е. от Мала Азия към Балканите [Hdt. VII, 20].

Името се смята за тракийско.

Тошо Спиридонов