начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Арзос (2)
Арзос (2) PDF Печат Е-мейл

  Бсжпт

Река в югоизточна Тракия, между Перинт и Бисанте.

Птолемей споменава устието й при описанието на крайбрежието между двата града, т. е. става дума за река, която се влива в Пропонтида [Ptol. 3, 11, 4]. Д. Дечев предполага, че това се дължи на някаква грешка и че всъщност става дума за днешната р. Сазлийка, но всъщност по-скоро можем да предполагаме, че има още една река със същото име.

От своя страна В. Велков е убеден, че "в Тракия има само една река с име А., дн. р. Сазлийка (вж. Арзос (1)), но с това всъщност отхвърля възможността Бсжпт да е името на Арда, за което е прав. Птолемей обаче очевидно няма предвид р. Сазлийка, когато казва, че Бсжпт се влива в Пропонтида. На друго място той споменава и селището Бсжпт сред вътрешните градове в Тракия (при вливането на р. Сазлийка в р. Марица), но по неговите данни между това селище и устието на Бсжпт между Перинт и Бисанте има един градус разлика, което, превърнато в метрически единици, отговаря на реалното разстояние, въпреки че абсолютните величини на местоположението в градуси не са съвсем точни. Така че съществуването на втора река със същото име е по-вероятно отколкото предположението на Д. Дечев, че става дума за р. Сазлийка и положението й у Птолемей се дължи на някаква грешка. Сигурно това е била някоя малка рекичка, поради което не я срещаме в други източници.

За етимологията на името вж. Арзос (1).

 Светлана Янакиева

 Литература:

Дечев, Д. 1949: Клавдий Птолемей. В: Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София, с. 359, бел. 57.

Janakiewa, S. 2007: Die Autoren der Antike über den thrakischen Fluss- und Siedlungsnamen Arzos. - In: Thracia 17, 325-332.

Velkov, V. 1968: Über den antiken Namen des Flusses Arda. - В: ИИБЕ 16, с. 82.