начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Батюниас
Батюниас PDF Печат Е-мейл

Baqun…aj

Река в Югоизточна Тракия, западно от Бизантион (дн. Сазлъ- или Ташла-дере, Турция). Идентификацията принадлежи на О. Оберхумер и е приета от Г. Кацаров, Хр. Данов, Б. Геров, както и в Barrington Atlas (52).

Хидронимът се споменава от Страбон, Птолемей ( Baqun…aj) и Плиний Стари (Bathynias) [Strab. 7, fr. 56; Ptol. 3, 11, 4; Plin. NH 4, 47].

Не е ясно дали същата река е наречена BiqÚaj от Апиан [App. Mithr. 1], който обяснява преименуването от траките на Бебрикия във Витиния с това, че те по-рано живеели при тази река (вж. р. Битюас).

Названието не фигурира в „Тракийските езикови остатъци" на Д. Дечев, който вероятно го смята за гръцко поради близостта с прилагателното baqÚj "дълбок". Тъй като елинските речни наименования от тази основа всъщност са идентични с прилагателното (реки с име BaqÚj има във Фригия, Ликия и Понт), което е и логично, възможно е производното Baqun…aj (каквото няма в старогръцки), ако е правилно предадено, да е тракийско име. Основа Bat- (чийто вариант може да е Baq-) намира в епитета на Дионис Batalde.ouhwoj в надпис от района на София.

 Светлана Янакиева

Литература:

Геров, Б. 1978: Плиний Стари като извор за тракийските  земи. - Филология 3, с. 14.

Кацаров, Г., Хр. Данов. 1949: Страбон. Превод на откъси и коментар. - В: Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София, с. 231, бел. 312.

Oberhummer, E. 1897: Bathynias. - In: RE ІІІ, col. 138.