начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Битюас
Битюас PDF Печат Е-мейл

BiqÚaj

Река в югоизточна Тракия, вероятно недалеч от Бизантион, ст.гр. BiqÚaj .

Споменава се единствено от Апиан [App. Mithr. 1]. Според О. Оберхумер тя е същата река, която се нарича Батюниас у Страбон, Плиний Стари и Птолемей. Наистина и двете названия се споменават за района около Бизантион и, ако реката е само една, трябва да приемем, че едното е погрешно предадено. Батюниас се среща у споменатите автори, чиито сведения едва ли възхождат към един и същи източник. Свидетелството на Апиан за Б. има обаче за основа различен извор, който цитира митологичен разказ за възникването на името Витиния от името на реката. При нея известно време живеят траките на Резос след Троянската война и след като преминават през Босфора в Европейска Тракия, а после, като се връщат обратно в Азия, дават това название на областта Бебрикия. Тези подробности за съдбата на хората на Резос не са известни от никакъв друг източник.

По-нататък Апиан привежда и друго известие, според което името Витиния се дължи на предводителя на заселниците Битюс ( B‹quj), син на Зевс и Траке. Племето витини действително се свързва с районите от двете страни на Босфора, например схолиастът на Аполоний Родоски споменава две Витинии - в Европа и в Азия [Schol. Ap. Rhod. Arg. 2, 177]. В зоната около Бизантион има и селищно название от същата основа - вариантът Bithynis, град между Перинт и Бисанте, е споменат от Помпоний Мела, а Bithena и Bitenas - в пътеводители, и BiquÒpolij у Ариан и Стефан Византийски. Всичко това създава впечатлението, че данните и за двете имена - Baqun…aj и BiqÚaj - са достоверни. Разбира се не може да се изключи напълно възможността едното да е погрешно предаване на другото, но по-вероятно е да имаме две речни названия.

BiqÚaj е включено в тракийските езикови остатъци от Д. Дечев, който отбелязва, че, ако това не е измислено, за да обясни племенното име витини, то тогава номинацията идва от името на племето BiqÚai, а тези BiqÚai са идентични с витините. Самото название Biquno… той тълкува като двуосновно, чиято първа част Bi- съответства на ст.гр. ¢mfi-, а втората, идентична с името на племето Quno…, е производна от и.е. *teu-/tu- с n- суфикс и има значение "силен". Името несъмнено е тракийско и е от същата основа като племенното BiqÚai, а етимологията е възможна, но в никакъв случай не може да се смята за сигурна.

 Светлана Янакиева

 Литература:

Detschew, D. 1976: Die thrakischen Sprachreste. Wien 1957. 2. Aufl.

Oberhummer, E. 1897: Bathynias. - In: RE ІІІ, col.138.

Oberhummer, E. 1897: Bithyas. - In: RE ІІІ , col. 507.