начало arrow език и надписи arrow Топоними arrow Тонзос
Тонзос PDF Печат Е-мейл

TÒnzoj

Име на селище, споменато от Птолемей  в списъка на вътрешните градове в Тракия между Арзос и Кабиле (Ptol. 3, 11, 7).

Има  друго споменаване у Птолемей - TÒnzou на черноморския бряг (Ptol. 3, 11, 3), което неправилно е отнесено от Т. Герасимов и Д. Дечев към речното име с предположение, че след генитивната форма стои думата „устие".

В коментара към превода си на Птолемей Дечев допуска, че изпуснатата дума може да е "крепост" или"устие", от които първото изглежда по-правдоподобно. Понтийското крайбрежие е добре познато на мореплавателите и авторите на периплуси и е малко възможно да се смята, че р. Тонзос се влива в Черно море. По-вероятно става дума за погрешно локализиране на брега на същото селище, което Птолемей споменава в хинтерланда - между градовете Арзос и Кабиле. Възможно е да са ползвани два различни източника, в единия от които (вероятно карта) селището е изместено към брега.

Надписът TÒnzou като контрамарка върху няколко монети от времето на Август и Траян очевидно е свидетелство за същото селище, което не е локализирано, но според Т. Герасимов трябва да се търси по горното течение на реката.

Предположението на Й. Юрукова, че Т. е тракийското име на Адрианопол и критиката й към Т. Герасимов и С. Панчера относно локализацията на града в района на Сливен  не са добре обосновани. Тя твърди, че надписът върху монетите от Адрианопол съдържа генитивната форма TÒnzou (на снимката в каталога нищо не може да се разчете), която според нея следва да се допълни с думата pÒlij, но според Б. Хед (и в двете му издания, с изображения) формата е TÒnzou в именителен падеж и е означение за изобразения речен бог (което е практика и в други антични градове). От значение е също, че TÒnzoj стои върху монети с легенда 'Adrianopoletwn.

Не е логично върху едни и същи монети да стоят две имена на града. Ако TÒnzoj беше старо име на Адрианопол, по-скоро бихме очаквали то да стои върху монети от преди неговото преименуване. Двата случая - монетите с надписа TÒnzoj от Адрианопол и тези с контрамарка Tónzou от района на горното течение на Тунджа - са различни. Убедително е становището на Б. Хед, че върху адрианополските монети стои името на реката/речния бог, както и това на Т. Герасимов, че селището TÒnzoj трябва да се търси в областта на горното течение на реката, някъде в района на Сливен.

 Светлана Янакиева

Литература:

Герасимов, Т. 1935: Принос към античната география на Тракия. Град Тонзос. - В: ИБГД, 3, с. 181, бел. 4.

Дечев, Д. 1949: Клавдий Птолемей. В: Извори за старата история и география на Тракия и Македония. София, с. 359, бел. 48.

Юрукова, Й. 1987: Монетосеченето на градовете в Долна Мизия и Тракия ІІ-ІІІ в. Хадрианопол. София, с. 8 и бел. 17.

Detschew, D. 1957: Die thrakischen Sprachreste. Wien, p. 511.

Head, B. 1887: Historia nummorum. Oxford, p. 244.

Head, B. 1911: Historia nummorum. Oxford, p. 287.