начало arrow държавност arrow Етносите arrow Дерсаи
Дерсаи PDF Печат Е-мейл

Darsioi, Derraioi, Dersaioi. 

Тракийски етнос [Steph.Byz. 220, 6; 226, 4], който обитава заедно с други тракийски етноси като тези на пети, кикони, бистони, сапеи, едони и сатри [Hdt. VII, 110] или заедно с панеи, одоманти и дрои [Thuc.II, 101, 3] равнините между реките Стримон и Нестос по крайбрежието на Егея. Лингвистите доказват, че името Д. е производно на тракийско божеско име. От същата езикова основа произлиза и името на дероните, които обикновено се отъждествяват с дерсаите.

            Калин Порожанов

Литература:

Detschew D. 1976: Detschew D. 1976. Die thrakischen Sprachreste. Wien, Der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Фол Ал, Т. Спиридонов 1983: Фол Ал, Т. Спиридонов. 1983. Историческа география на тракийските племена до ІІІ в.пр.н.е. Атлас. София, Българска академия на науките.

Порожанов 1993: Порожанов К. Дерсаи /Darsioi, Derraioi, Dersaioi/ – В: Кратка енциклопедия Тракийска древност. Издателство „Аргес”. София, 1993, 79.