начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Амитес
Амитес PDF Печат Е-мейл
Река на Халкидическия полуостров, близо до Аполония Халкидска.

Името 'Amm…thj се споменава единствено от Хегезандър, цитиран от Атеней, който казва, че реката се влива в езерото Болбе (Athen. 7, 334е).

Хидронимът липсва в корпуса на Д. Дечев. Като тракийски го определя В. Георгиев, който го споменава във връзка с начина му на образуване – със суфикс -ithj, както и в друго тракийско речно име – 'Agg…thj. С тази констатация за тракийския произход на 'Amm…thj се съгласява и К. Влахов, като го включва в групата на пропуснатите от Дечев названия.

 

Въпреки че основата Am-, Ama-, Amma- е разпространена в различни езици в района на Средиземноморието, името може да се приеме за тракийско, тъй като тази основа е добре засвидетелствана в тракийски лични имена – Ama-dokoj, Amma-dokoj, Am-ardij. Словообразувателният елемент -ithj освен в споменатия от В. Георгиев хидроним  се среща и в речните имена Gagg…thj и Kossin…thj

Литература

Vlahov, K. Nachträge und Berichtigungen zu den thrakischen Sprachresten und Rückwörterbuch. In: ГСУ, ФФ, LVII/ 2, 1963, p. 263.

Георгиев, В. Българска етимология и ономастика. София, 1960, с. 36.

Янакиева, С. Тракийската хидронимия. София, 2009, 22–23.

 

Светлана Янакиева