начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Ангрос
Ангрос PDF Печат Е-мейл

Приток на Бронгос, днес Западна (Сръбска) Морава.

Името ”Aggroj се споменава от Херодот, според когото реката извира от земите на илирите, навлиза в Трибалското поле и се влива в Бронгос, а пък Бронгос – в Истър (Hdt 4, 49).

Като тракийски хидронимът е определен от В. Томашек, което се приема и от Д. Дечев. Двамата автори предлагат различни етимологии, които не могат да бъдат потвърдени.

 

Литература

Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957, p. 5.

Detschew, D. Charakteristik der thrakischen Sprache. – Linguistique Balkanique 2, 1960, p.171.

Tomaschek, W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. II. Die Sprachreste. Wien, 1894: 2, 93.

Светлана Янакиева