начало arrow език и надписи arrow Хидроними arrow Brongos
Brongos PDF Печат Е-мейл

BrÒggoj, речно име, един от вариантите на името на р. (Велика) Морава в Сърбия.

Единственото сведение е на Херодот, който казва, че река Ангрос (дн. Западна Морава заедно с притока й Ибър) навлиза в Трибалското поле и се влива в река Бронгос, а Бронгос – в Истър (Hdt 4, 49). Другите два варианта B£rgoj и M£rgoj се споменават от Страбон.

Названието е определено като тракийско от В. Томашек, за разлика от другото име M£rgoj, което той смята за келтско. Според Томашек BrÒggoj е сравнимо с името Brunga, пътна станция във Витиния, което е твърде вероятно. Д. Дечев също включва названието в тракийските езикови остатъци и приема предложената от Томашек етимология.

Възможно е също B£rgoj и BrÒggoj да са варианти на едно и също име, но поради липсата на сигурни данни за други случаи на такова съотношение не е възможно да се направят по-сериозни изводи. Етимологиите са несигурни.

                                                                                  Светлана Янакиева

Литература

Detschew 1957: Detschew, D. Die thrakischen Sprachreste. Wien, 1957 (p. 90).

Tomaschek 1894: Tomaschek, W. Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung. Wien, 1894 (2, 94).