начало arrow библиография arrow Аврамова M.
Азбучен индекс
А-ГД-ЗИ-МН-ПР-ТУ-Я |   A-DE-HI-NO-RS-UV-Z
Аврамова M. PDF Печат Е-мейл


Изложбата "Праисторическо изкуство в българските земи". - ИНИМ, 2, 1978, 327-330.

Колекцията на Курт Петерс. - Векове,1981, № 6, 83-86.

Праисторическа керамика от Централните Родопи. - Изкуство, 1981, № 9-10, 79-81.

Централните Родопи през късния енеолит. - В: Материали от ІІІ конгрес на БИД, 2, 1981, 57-61.

Керамична пещ от Ягодинската пещера. - Родопи, 1984, № 3, 21-24.

Праисторическата епоха - проблеми на нейното представяне в НИМ. - ИНИМ, 5, 1985, 335-339.

Брадвата - древен предмет на култа в българските земи. -Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските земи в древността. България през Средновековието. София, 1987, 41-47.

Накити от праисторическия некропол при с. Дуранкулак, Толбухинско. - Добруджа, 3, 1987, 75-84.

Накити от злато и мед от енеолитния некропол до с. Дуранкулак, Варненска област. - In: ActaТАВ, 4, 1990, 54-58.

Централните Родопи и проблемът за Преходния период от енеолита към бронзо­вата епоха. - Археология, 1992, № 2, с. 51.

Ягодинская пещера в Центральных Родопах. - Studia Praehistorica, 11-12, 1992, 240-247.

Изложба "Зад музейните сцени". - ИНИМ, 10, 1994, 211-212.

Мит, ритуал и злато на една "несъстояла се цивилизация". - Проблеми на изкуството,1994, № 3, 14-20.

Принципи на археологическата периодизация в края на ХХ в. - Год. Деп. Археология - НБУ, 1, 1994, 232-233.

Статуетка на праисторическа богиня. - Проблеми на изкуството, 1994, № 4, 6-7 (с Я. Бояджиев).

Мит, ритуал и злато на една "несъстояла се цивилизация". - Везни, 1995, № 1-2, 12-19.

Нагръдникът - един древен символ [от каменно-медната епоха по българските земи]. - Проблеми на изкуството, 1997, № 3-4, 51-52.

Праисторическо общество. - В: Пътеводител на Националния исторически музей. София, 1997, 8-25.

Два халколитни гроба от некропола при Дуранкулак, Добричко. - Археология, 1998, № 3-4, 47-51

Жертвоприношения - праисторически некропол при с. Дуранкулак. - В: МИФ, 7, 2001, 511-525.

Източните и Централните Родопи през неолита и халколита. - В: Перперек, 1, НБУ, София, 2001, 41-44.

Една странна находка от халколита. - Анали, 2002, № 1, 17-22.

Каталог на праисторическия некропол при с. Дуранкулак (съкратен вариант). - In: Durankulak. Band II. Die prähistorischen Gräberfelder. ( Herausgegeben von H. Todorova). Teil 2. (Katalog, Farbabbildungen, Verzeichnisse, Tableaus, Faltpläne). Sofia, 2002, 89-125 (авторски колектив).

Колективна находка от метални предмети - средна бронзова епоха. - В: ПITYE. Изследвания в чест на проф. Иван Маразов/ Studia in honorem Prof. Ivani Marazov. София, 2002, 474-478 (с Б. Тодориева).

Етюд към погребалните практики през праисторическата епоха. - В: Пътят. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов. Гео Прес, 2003, 17-22.

Живият музей. - Български воин, 2003, № 2, 15-16.

Праисторически обредни практики. - В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Велико Търново, 2003, 227-229.

Спираловидните гривни, накит или ...? - В: Земите на България - люлка на Тракийската култура. Национална конференция, Велико Търново, 3-6 юни 2003. Т. І. Резюмета, статии. Гео Прес, София, 2003, 114-117.

Магическият знак. - SemTh, 6, 2004, 9-24.

Свещената пещ. - В: Добруджа, 21, (2003). Изследвания в чест на ст.н.с. І ст. д.и.н. Хенриета Тодорова. Варна, 2004, 88-95. (Рез. на англ. ез).

Магическите брадви - вотиви и/или амулети. - In: SAUS, Suppl. IV. Studia in honorem prof. Ludmili Getov. Serdicensis, 2005, 1-9.

Варненският некропол - една неостаряла сензация. - Будител, 2006, № 2, 31-35.

Още злато от каменно-медната епоха. - История, 2006, № 6, 30-31.