home arrow gallery arrow Фото галерияСъкровища
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Панагюрски златен сервиз - ритон с протоме на козел (детайл от устието)
Description:

Фигурата на крилатата Нике, моделирана върху задната страна на шията на ритона.

Ритонът е датиран в края на 4 - началото на 3 в. пр. Хр. 

Злато

вис. 14 см, диам. 9 см

АМ Пловдив инв. № 3196

Литература:

Венедиков И. Панагюрското златно съкровище. София, 1961: 11 - 12, фиг. 12 - 16

Маразов И. Ритоните в Древна Тракия. София, 1978: 88 - 93;

Китов Г. Панагюрското съкровище. Варна, 2006: 32 - 37