home arrow gallery arrow Фото галерияРелигиозност
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Мартеница
Description:

Усукани бели и червени (обикновено - вълнени) нишки с магическа и апотропеична цел. В съвременния български традиционен календар обредът се практикува ежегодно на 1 март и съхранява древна пролетна магия.

Ваня Лозанова