home arrow gallery arrow Фото галерияРелигиозностМузика и музикални инструменти
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Барбитос
Description:

Лироподобен инструмент, известен като барбитос, характеризиращ се с по-дълги струни и поради това с по-ниска октава.

Червенофигурен атически кратер

ок. 460 г.пр.Хр.,

приписван на Danae Painter