начало arrow галерия arrow Фото галерияТракия преди траките
Галерия
Най-гледани | Последно добавени |
Предишен материал Следващ материал

Варненски некропол 1. Гроб № 4
Описание:

Археологическа ситуация.

Датировка: 5 хил. пр. Хр., късен халколит - култура Варна

АМ Варна, инв. №  ВЕН 72 - 297

Инвентар:

- Мъниста, злато - 242 броя. Диаметри от 0,4 до 0,7 см. Повечето мъниста са с цилиндрична форма, а останалите - с биконична или сферична форма.

- Апликации, злато - 49 броя. Диаметри - от 1,3 до 2,1 см. Кръгли, конвексни, с по две двойки малки дупки до периферията за пришиване към дреха.

- Ленти, злато - 19 броя. Изработени от тънки, тесни пластини, навити спираловидно.

- Обковки, злато - 7 броя. Диаметри от 1,3 до 2,5 см. Цилиндрична до леко конична форма, изработени от пластина, заоблени, застъпващи се краища. Вероятно са част от украсата на лък.

- Халки (обици), злато - 7 броя. Диаметри от 1,9 до 2,25 см. Една е с полукръгло, две с кръгло и четири с правоъгълно напречно сечение, на всички краищата се допират.

- Обковки, злато - 5 броя, обща дължина 27,8 см, диаметър 1,16 см. Цилиндрична форма, някои влизат една в друга при обковаването дръжката на жезъла.

- Наконечници, злато - 2 броя. Дължини 6,8 и 7,9 см и диаметри 1,9 и 2,2 см. Цилиндрична форма, единият има отвор в горния край. Единият е от дръжката на каменната брадва - жезъл, а другият до медната брадва - клевец и вероятно е част от украсата на дръжката й.

- Гривна, злато, тегло - 203,55 грама, диаметър 11,2 см, височина 4,1 см. Корубеста форма, полирана външна повърност.

- Гривна, злато, тегло 168,28 грама, диаметър 10,6 см. височина 4 см. Аналогична на предходната. 

- Гривна, злато, тегло 237,54 грама, диметър 11,8 см, височина 2,9 см. Силно изразена биконична форма с остър ръб. Полирана външна повърхност.

- Гривна, злато, тегло 187,33 грама, диаметър 7,4 см, дебелина 0,9 см. Изработена от тел с кръгло напречно сечение, изтъняваща към плътно прилепналите краища.

- Нагръдник (пекторал), злато, тегло 252,55 грама, дължина 17,3 см, ширина 13,4 см. Правоъгълна форма, леко заоблени ъгли. Във всеки от ъглите по  една двойка дупки и една на една от дългите страни за пришиване към дреха.

- Апликация, злато, тегло 22,02 грама, диаметър 6,5 см, височина 1,6 см. Полусферична форма. До периферията симетрично са разположени три двойки малки отвори.

- Апликация, злато, тегло 31,55 грама, дължина 9,5 см, ширина 2,7 см. Леко дъговидно извита правоъгълна форма със заоблени ъгли. До всеки ъгъл има по една дупка.

- Сфероид, злато, тегло 19,27 грама, диаметър 2,6 см, височина 2,1 см.

- Шило, мед, дължина 7,8 см, дължина на костената дръжка - 3,9 см. Право тяло с правоъгълно напречно сечение, тилната част е поставена в костена дръжка.

- Клин, мед, дължина 20 см. Право тяло, леко издуто в средата, правоъгълно напречно сечение, тилната част е извита, острието - дъговидно.

- Клин, мед, дължина 12,9 см. Право тяло с правоъгълно напречно сечение, дъговидно извито острие.

- Брадва - чук, мед, дължина 18 см, ширина 3,7 см, диаметър 2,7 см. Право тяло с леко скосена тилна част и разширение при отвора.

- Брадва - клевец, мед, дължина 27,1 см, ширина 2,7 см, диаметър 1,7 см. Дъговидно извито тяло с остър връх, тилната част се разширява в дъговидно извито острие.

- Клин, мед, дължина 14,4 см. Право тяло, правоъгълно напречно сечение, дъговидно извито острие.

- Пластини, кремък - 4 броя. Дължини: 26,7; 12,4; 30,5; и 14,1 см. Дъговидно извити. Трапецовидно напречно сечение.

- Тесла, камък, дължина 7,1 см, ширина 4,1 см. Трапецовидна форма, скосено, дъговидно извито острие, тилната част е леко заоблена.

-  Брадва - чук, камък (от жезъла), дължина 20  см, ширина 3,9 см, диаметър на отвора 1,7 см.Острието е право, затъпено и заоблено, тилната част е с овална форма. Силно полирана повърхност.

- Идол, кост, дължина 18,7 см, ширина 7,7 см. Силно стилизирано антропоморфно изображение, корубеста форма. Три малки отвора в горната и шест отвора в долната част.

- Мъниста, кварц (халцедон?), 53 броя. Биконична форма или фасетирани, силно полирана повърхност. Дължина от 0,7 до 0,9 см,  диаметри - 0,2 - 0,3 см.

- Мъниста, каолин, 30 броя, диаметър от 0,5 до 0,8 см. Цилиндрична форма.

- Черупки от денталиум - 1400 броя. Дължина 1-3 см.

- Блюдо, глина, диаметър 52 см, височина 23 см. Конично тяло, удебелено устие, леко вдлъбнато дъно. Вътрешността на съда е украсена с геометричен мотив на развита свастика, рисувана със златен прах.

- Съд с капак, глина. Диаметър 12,5 см, височина с капака - 9,8 см. Съдът е със заоблена биконична форма, ниска цилиндрична шийка. Капакът е с полусферична форма. Горната част на съда и капакът са украсени с геометричен орнамент, рисуван със златен прах.

- Съд с капак, глина. Диаметър 16 см, височина с капака 14,5 см. Сложно профилиран съд, долната част е украсена с ивици от червена охра. Капакът е полусферичен, украсен с врязани линии.

- Паничка, глина, фрагментирана. Конично тяло.

- Брадва  от еленов рог. Скосена предна част, дъговидно извито острие, кръгъл отвор за дръжка, дължина 21 см

Мая Аврамова

Литература:

Ivanov I. 1990. Der Bestattungsritus in der chalkolithischen Nekropole von Varna. - In: J. Lichardus (Hrsg.). Die Kupferzeit als historische Epoche. Saarbrücker Beitr. Altkade. 51/1 (Bonn) 125 - 150.

Ivanov I., Avramova M. 1998. Varna Necropolis, Sofia.