начало arrow галерия arrow 3-измерна галерия
Галерия
Най-гледани | Последно добавени |
Предишен материал Следващ материал

Кантарос
Описание:

Част от Вълчетрънския златен обреден сервиз

Материал: злато

Размери: вис. 22,4 см; тегло 4,395 кг

Местонахождение: с. Вълчетрън, Плевенско

Местонамиране: НАИМ при БАН, инв. № 3192

Датировка: 14-12 в. пр. Хр.

Съдът е изработен на две части, които са припоени помежду със сребро. Двете му дръжки са изтеглени от устието и са припоени към тялото. Те са приковани със златни гвоздейчета с широки конически глави, на външната страна занитени с пластинки, образуващи част от сфера на вътрешната страна на съда. Дръжките са украсени с по пет пластични ръбове, разделени от четири канелюри. Крайните и средните ръбове са покрити с врязани линийки, докато другите два са гладки и образуват на долната страна на дръжката заедно със средния ръб орнамент, напомнящ рибя опашка

                                                                                  †Иван Венедиков

Литература:

Миков В. 1958. Златното Вълчетрънско съкровище. София: 9

Венедиков И., Т. Герасимов. 1973. Тракийското изкуство. София: № 34, 35, 39

Venedikov Iv. 1987. The Vulchitrun Treasure. Sofia: 60-65

Бонев А. 1988. Тракия и Егейският свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н. е. (=  Разкопки и проучвания, ХХ). София: 29-36

Фол В. 1993. Скалата, конят, огънят. София: 79-82

Бонев А. 2003. Ранна Тракия: формиране на тракийската култура - краят на второто-началото на първото хилядолетие пр. Хр. (= Разкопки и проучвания, ХХХІ). София: 26-29   


Автор: Sirma Media