home arrow gallery arrow Фото галерияРелигиозност
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Колан от с. Ловец, Старозагорско
Description:

Масивна пластина-сегмент от сребърен колан с позлата - кр. на 5 в. пр. Хр. Изображението е решено в три фигуративни полета. В централното са представени два бягащи един срещу друг глигана, разделени от три лотосови цвята. На втори план са изобразени двама конници,които ловуват глиганите, подпомагани от по един коленичил зад всеки от тях воин с лък. Под конника вляво е представено бягащо куче, а под този вдясно - шлем. 

Коланната пластина е единична находка. Съхранява се в НАИМ-БАН.

Литература

Велков 1930:18-33 ; Венедиков, Герасимов 1973: 112-113; Маразов 1975: 30-43

Author: Сн. Иво Хаджимишев