начало arrow галерия arrow Фото галерияСъкровища
Галерия
Най-гледани | Последно добавени |
Предишен материал Следващ материал

Съкровище от Казичене, Софийско. Колективна находка
Описание: Трите предмета - глинен, бронзов и златен съд са открити случайно при изкопни работи с багер през 1969 г. При огледа на мястото не са установени следи от селище или некропол. Според информацията, трите съда, които са били извадени едновременно от кофата на багера, са били поставени един в друг. Погребални урни, плътно поставени една в друга, са известни от некрополите при с. Орсоя, Ломско, с. Остров, Видинско, и Кърна (Румъния), с датировка в къснобронзовата епоха. Находката от Казичене се интерпретира като символично погребение. Вероятно е глиненият съд да е изпълнявал функцията на урна, златният да е бил поставен в него, а бронзовият котел да е похлупвал двата. Асинхронността на предметите не подлежи на съмнение. Според типологическите характеристики бронзовият котел се датира най-общо към VІІІ-VІІ в. пр. Хр., златната купа по всяка вероятност е най-ранна, най-късна е изработката на глинената урна.

 

Литература:

Станчева М. 1973. Тракийски златен съд от София. - Музеи и паметници на културата 3, 3-4;

Фол А. 1975. Символичното погребение от Казичене, Софийско. - Изкуство 3-4, 13 - 14;

Фол В. 1994. Скалата, конят и огънят. Ранна тракийска обредност. София, 83-85

Бонев Ал. 2003. Ранна Тракия - формиране на тракийската култура - края на второто-началото на първото хилядолетие пр. Хр. (=Разкопки и проучвания. Кн. ХХХІ). София, 136-137