home arrow gallery arrow Фото галерияТракия и траките in interpretatio graeca
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Тихе на Константинопол
Description: Сребърен медалион, отсечен в чест на освещаването на Константинопол на 11 май 330 г. (RIC VII Constantinople no. 53); Av.: Константин I с диадемата, описана от Йоан Малала (13,8); Rev.: Тихе на Константинопол на трон, държи рога на изобилието, стъпила на носа на кораб (частна колекция)