home arrow gallery arrow Фото галерияРелигиозност
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Колективна находка от с. Конево, Елховско
Description:

Сцената е датирана във 2 хил. пр. Хр.

Възстановка: Любава Конова, НИМ