home arrow gallery arrow Фото галерияСъкровища
Gallery
Most viewed | Last added |
Last Image Next Image

Ритон, част от Боровското съкровище
Description:

Протомето на сребърния ритон с позлата представлява галопиращ кон. Дългият рог е покрит с добре профилирани вертикални канелюри, разделени в края с малки перли. Над тях е оформен пластичен орнаментален фриз от две бръшлянови клонки. На мястото на събирането им са изобразени плодове и птички, които акцентират визуалния център на композицията.

Надпис: KOTUOS EK BEO

Първата половина на 4 в. пр. Хр.

РИМ Русе 

Литература:

Иванов Д. Сребърно съкровище от с. Борово. - Изкуство, 3-4, 1975: 20 

Маразов И. Ритоните на Древна Тракия. София, 1978: 50-53