начало arrow галерия arrow Фото галерияРелигиозностБоговете
Галерия
Най-гледани | Последно добавени |
Предишен материал Следващ материал

Сабазий – вотивна ръка, колекция Арес
Описание:

Бронз 

Размери: вис. 4,8 см; тегло 31,5 г

Датира се 2-3 в. 

Паметникът е притежание на частна колекция.

Представлява дясна бронзова ръка, около която се увиват две змии - едната образува обръч под китката, а другата пълзи към пръстите. Pollex, index и medius са разгънати, anularis и digitus minimus са сгънати. В изпънатите пръсти държи кълбо - яйце или орех (?). В основата на ръката са моделирани акантови листа. В самата й основа е направен малък отвор.

Този паметник е красноречиво свидетелство на соларно-хтоничния бог Сабазий. Соларната му същност е визуализирана чрез акантовите листа, символизиращи огъня - проекция на слънцето на земята. Змиите носят ясна хтонична смисловост. В епохата, в която се датира паметникът, Сабазий е почитан като бог-космократор. Именно такъв той е представен чрез вотивната ръка, която държи кълбо (яйце или орех) - представата за сътворения Космос.

Малкият отвор в основата позволява да се мисли, че ръката е била закрепвана чрез щифт вероятно върху олтар, подобно на ръката от слонова кост от с. Красен, и по начин, представен върху пластината от емпориона Ампуриас (CCIS ІІ: № 85а). 

Античните автори представят Сабазий като трако-фригийски или категорично тракийски бог. Според Орфическия химн [Orph. Hymn. 48, 1-6; 49 1-7] е баща на Дионис. За Аристофан [Schol. in Aristoph. Aves 874] неговият фригийски произход е вън от съмнение. Според схолиаста на Оси [Schol. in Aristoph. Vespas 9] траките наричат Сабазий Дионис и Сабии - техните жреци. За Александър Полихистор [Alex. Polyh. = Macrob. Sat. I, 18] в Тракия Слънцето (=Аполон) и Либер (=Дионис) са едно и също божество - Сабазий. В сведението на Диодор Сицилийски [Diod. IV 4, 1] много време преди елинския Дионис се бил родил друг Дионис от Зевс и Персефона, когото някои наричат Сабазий и честват неговото раждане с жертвоприношения нощем и тайно. У Макробий [Macrob. Sat. I, 18] той е честван с великолепна религиозност (magnifica religione celebrant), а на върха Зилмисос бил вдигнат кръгъл храм с отворен покрив в средата. 

През Римската епоха култът на Сабазий е много добре засвидетелстван в провинциите Тракия и Долна Мизия чрез надписи и вотивни паметници. Предполага се, че неговото разпространение към Западна Европа минава именно през Тракия.

Бронзовата вотивна ръка, част от Колекция Арес, е великолепен паметник на Сабазиевия култ в римска Тракия.

 Ружа Попова

Литература

Каталог Колекция Арес 2000: № 98

Каталог Preview Thracian Enigma 2007: 26-27