начало arrow галерия arrow Фото галерияТракийските царе
Галерия
Най-гледани | Последно добавени |

Калъп, с. Побит камък, Разградско
Описание:

Материал: камък

Размер: дълж. 24,4 см; шир. 14-18 см; деб. 3,9 см

Местонамиране: Побит камък, Разградско

Исторически музей - Разград, инв. № 1194 a, b

Датировка: 16-14 в. пр. Хр. 

 

Калъпи за изливане на парадно и ритуално въоръжение.

Открити случайно, те са датирани най-общо в Късната бронзова епоха (16-14 в. пр. Хр.). Матриците дават почти пълна представа за начина на отливане на различни типове бронзови изделия: брадви, мечове и върхове на скиптри.

Скиптрите, отливани с намерените край Разград калъпи, са украсени с канелюри, които към петата образуват рибена опашка. Върховете им са спирално извити. Тези скиптри, които се различават съществено от по-късните символични брадви и брадви-амулети, са имали значението на атрибути на религиозна и политическа власт.

В своето изследване върху Вълчетрънското съкровище И. Венедиков прави връзка между украсата на скиптрите и на дръжките на кантароса и на киатосите, между калъпите за отливане на  върхове и дръжките на дисковете от сервиза. Основно внимание е обърнато на калъпа за отливане на връх с луковична форма, аналогична на тази на дръжките на дисковете от Вълчетрънския сервиз.

Скиптри, вероятно отливани с калъпи, подобни на тези от Разград, са откривани и на север от р. Дунав - в Драйна де Жос, Румъния.

 

Литература:

Черних Е. Н. 1978. Горное дело и металлуртия в древнейшей Болгарии. София: 254

Venedikov Iv. 1987. The Vulchitrun Treasure. Sofia: 68-74

Бонев А. 1988. Тракия и Егейският свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н. е. (=  Разкопки и проучвания, ХХ). София: 69

Фол В. 1993. Скалата, конят, огънят. София: 80

Бонев А. 2003. Ранна Тракия: формиране на тракийската култура - краят на второто-началото на първото хилядолетие пр. Хр. (= Разкопки и проучвания, ХХХІ). София: 73-75