Търсене
Азбучен индекс
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЮЯ

Общо намерени 29 резултати.
Резултати 1 - 29 от 29
1. Долиони
(държавност/Етносите)
Аполоний Родоски (295–215 г.пр.Хр.), който използва названието долиони, казва, че с влизането на кораба Арго в П

2. Дарий III (Кодоман)
(история/Персия)
335 – 330 г.пр.Хр. стперс. Dārayavahuš, със значение държащ доброто, добронравен, стгрц. Δαρεῖο&s

3. Дарий II (Охус)
(история/Персия)
(423 – 404 г. пр. Хр.) (ст. перс. Dārayavahuš, със значение “държащ доброто”, “добронравен”, ст. гр. Dareῖoj N

4. Дарий І
(история/Персия)
522 - 486 г.пр.Хр. стперс. Dārayavahuš от Бехистунския надпис, със значение държащ доброто, добронравен, стгр

5. Долихен
(религиозност/Боговете)
Dolichenus, Dolychenus, Dolichaios Сирийски по произход бог, свързан с Ваал от Долихе.   Сирийските Ваали са богове, коит

6. Дронгилон
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Дронгилон е споменато у Демостен (384-322 г.пр.н.е.) като тракийско място/хорион (Demosthen. VIIІ, 44). По това време тер

7. Дорискос
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Според Д. Дечев името е тракийско със значение оградено място. В Инвентарния свод на полисите Дорискос е п

8. Дерсаи
(държавност/Етносите)
Darsioi, Derraioi, Dersaioi.  Тракийски етнос [Steph.Byz. 220, 6; 226, 4], който обитава заедно с други тракийски етноси като

9. Дерис
(държавност/Тракийски Херсонес)
  Derˆj Селище на северозападния бряг на Тракийския Херсонес.   Появява се през ІV в. пр. Хр. Вероятно фу

10. Делоптес (Deloptes)
(религиозност/Боговете)
Тракийски бог, но и персонификация на владетеля въобще. Известен от изображението върху т. нар. Копенхаг

11. Децебал (Dekebalos, Decebalus)
(царе/Исторически тракийски владетели)
Последният цар на даките (87-106 г.), син на Скорило. Със забележителни качества на дипломат и стратег, Д. успяв

12. Декеней (Dekaineos, Dicineus)
(държавност/Исторически фигури)
Жрец на тракийското племе гети по времето на мощното държавно обединение на Буребиста (ок. средата на I в. пр.

13. Даусдава (Daousdava)
(държавност/Селища, градове, резиденции)
Укрепено селище или град, споменат само у Клавдий Птолемей [III, 10, 6], между р. Истрос и планината Хемус. След

14. Дарзалас (Darzalas, Derzalas, Derzelas)
(религиозност/Боговете)
Местно тракийско божество. Култът към Д. е засвидетелстван в района на Североизточна Тракия. През римско

15. Дардания
(език и надписи/Топоними)
Dardania Област около планината Ида в Мала Азия. Съгласно легендарната традиция, предадена от Псевдо-Скимно

16. Дардани
(държавност/Етносите)
Dardanoi   Етнос, споменат най-рано у Омир [Il. III, 456], според когото Д. живеят в Мала Азия. Сведенията за Д. н

17. Дидюкаймос (Didykaimos)
(език и надписи/Царски надписи)
Име на притежателя на фиала от съкровището от Рогозен, запазено само епиграфски (в родителен падеж). Върх

18. Даки
(държавност/Етносите)
Dakai, Dacoi, Daci   Сборно название на част от севернотракийската етнокултурна общност. Страбон [VII, 3, 12] изр

19. Дионис (Dionysos)
(религиозност/Боговете)
Елинско божество, което се появява най-късно в пантеона на олимпийските богове. Първото споменаване на

20. Домарадски М.
(библиография/библиография)
Келтите на Балканския полуостров ІV-І в. пр. н. е. София, 1984, 176 с. Паметници на тракийската култура по горното

21. Димитрова Ст.
(библиография/библиография)
История на проучванията на Мадарския релеф и надписите около него. – Минало, 1994, № 2, 21-33. Хронологични и т

22. Димитров П.
(библиография/библиография)
Лингвистично изследване върху литературния жанр в Идилиите на Теокрит. Автореферат. София, 1976, 25 с. Аристот

23. Долонки
(държавност/Етносите)
Долонки (Dolonkoi)     Тракийско племе от вътрешността на Тракийския Херсонес в земите да р. Апсинт, по-късна

24. Дарове
(съкровища/съкровища)
Богатствата и съкровищата в тракийското общество са не само важно средство за утвърждаване на авторитета на

25. Дуриданов И.
(библиография/библиография)
Публикации Езикът на траките. София, 1976, 167 с. Фракийские этимологии. – В: РПЛХФСПРПН. К 70-летию В. Н. Топоров

26. Димитров К.
(библиография/библиография)
Икономически връзки на град Нове през IV в. (според нумизматичния материал от Източния сектор). - Студентски п

27. Димитров Д. П.
(библиография/библиография)
Проблеми на монетосечнето при тракийския цар Севт III според материали от Севтополис. - МПК, 1977, № 3, 5-8 (съвмест

28. Димитров Б
(библиография/библиография)
Публикации Икономическа характеристика на гръцките колонии по тракийския бряг на Черно море. – Векове, 1977

29. Делев П.
(библиография/библиография)
Публикации Лизимах. София, 2004.

<< Първа < Предишна 1 Следваща > Последна >>