Карайотов Ив., М. Домарадски, В. Стойкова и др.

Карайотов Ив., М. Домарадски, В. Стойкова и др. Странджа планина. - In: Тракийски паметници. Т. III. Мегалитите в Тракия. Част 2. Тракия Понтика. София, 1982, 263-390.