Китов Г.

Публикации

Тракийски могили от ІІІ-І в. пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки окръг. – Във: Втори конгрес по българистика. Доклади. Т. 6. Българските земи в древността. България през Средновековието. София,  1987, 37-40.

Проучвания на надгробната могила Светица край Шипка. – Археология, 2005, № 1-4, 140-141.