Панайотов Ив., К. Йорданов

Публикации

По въпроса за минното дело и металургията на Тракия през бронзовата и желязната епоха. – В: Първи симпозиум по история на минното дело в Югоизточна Европа. Варна, 24-39.