Тачева М.

Монографии

История на българските земи в древността през елинистическата и римската епоха. Второ допълнено издание. София,1997.

Власт и социум в римска Тракия и Мизия. София, 2000.

Царете на Древна Тракия. Книга първа. София, 2006.