Тачева-Хитова М.

Публикации

Култът на Сабазий в Тракия. Проблеми. (Проучвания върху историята на античните религии. ІХ) – ГСУ-ИФ, 69, 1980,  49-73

История на източните култове в Долна Мизия и Тракия V в.пр.н.е. – ІV в. от н.е. София,  1982