Тодоров Я.

Монография

Паганизмът в Долна Мизия през първите три века след Христа. София, 1928.