Тодорова, Аврамова

Публикация

Тодорова Х., М. Аврамова. Праисторическо изкуство от България. С., 1982, 78 с.