Тонев М.

Публикации

Приноси към историята на траките.– Беломорски преглед, 1942, № 1, 179-180.