Лимне

  L…mnai

Град на северозападния бряг на Тракийския Херсонес, който трябва да се търси в района на крайбрежното езеро до залива Сулва, без обаче да може да се предложи някаква по-точна идентификация, поради липсата на видими останки на терена. 

Възниква като милетска колония, вероятно в рамките на VІІ в. пр. Хр. [Hct. fr. 164; Ps.-Skymn. 705f.; Anaxim. fr. 26 = Strab. 14, 1, 6]. Не се споменава в иначе детайлното описание на херсонеското крайбрежие у Псевдо-Скилакс, което предполага, че той вече не съществува, но съобщеният в епиграфски паметник от І в. пр. Хр. етникон на селищното име свидетелства, че то е съществувало и през римската епоха.

 

Юлия Цветкова