Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово

Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово

Снимка: Валерия Фол
Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в купола
Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha