Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus

Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus

4. в. пр. Хр. / 4th century BC
Снимка: д-р Георги Китов / Photo: Dr. Georgi Kitov
Фасада на съоръжението под Жаба могила/The façade construction under Zhaba Mogila tumulus
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Култов комплекс Жаба могила при гр. Стрелча / Zhaba Mogila Cult Complex near the town of Strelcha
Скалноизсечени седалки (тронове) с поглед на изток, с. Розовец, община Брезово
Казанлъшка гробница: детайл от сцената в купола